Laiho, Timo : Perception, Time and Music Analysis: An Introduction to Analytic-Generative Methodology

Laiho, Timo: Perception, Time and Music Analysis: An Introduction to Analytic-Generative Methodology

Perception, Time and Music Analysis: An Introduction to Analytic-Generative Methodology

Laiho, Timo

Kustantaja
Timo Laiho
Julkaisuvuosi
2013
EAN
Kirja 41,99 €

Toimitusaika n. 5-7 arkipäivää.

Voit myös tilata tämän tuotteen noudettavaksi lähimmästä Levykauppa Äxästä. Tämä tapahtuu siirtämällä tuote ostoskoriin ja valitsemalla kassalla tilauksen nouto kaupalta.

Kuvaus

Musiikin jäsentymisellä — tai yleisemmin musiikin ”mielekkyydellä” — on ensisijainen suhde konkreettiseen, ajalliseen havaintoon. Objektiiviselle lähestymistavalle on tieteen harjoittamassa merkityksessä tunnusominaista ylemmän tason käsitejärjestelmiin tukeutuminen. Silloin tietoisuuden muodostumiselle olennainen vuorovaikutus ylempien käsitejärjestelmien ja alempien, havaintokokemukselle perustuvien tasojen välillä jää huomioimatta. Perception, Time and Music Analysis – An Introduction to Analytic-Generative Methodology (AGM) pyrkii musiikillisten esimerkkien valossa tämän ongelman selventämiseen kognitioteoreettisen mallin avulla, joka eräänlaisena sub-semioottisena lähestymistapana muodostaa perustan myös laajemmalle taide-analyysille.

Tutkimuksen olennainen sisältö on musiikin hahmotuksessa ja uudenlaisen, havainnon ja ajan huomioivassa musiikkianalyysissa. Väitöskirjassa esitellään tutkimuksessa kehitetyn analyyttis-generatiivisen musiikkianalyysin (AGM) teoreettiset lähtökohdat sekä metodologian sisältämä analyyttinen käsitteistö. Vaikka tutkimuksen viitekehykseksi muodostuu perinteistä musiikkianalyysia koskevan tarkastelun lisäksi laaja-alaisesti jälkistrukturalistinen filosofia, kielitiede, semiotiikka ja modernin fysiikka, kehitetään väitöskirjassa tarkasti määritelty käsitteistö käytännön musiikkianalyysia silmällä pitäen. Koska tutkimuksen lähtökohta pohjautuu havaintoa ja aikaa koskevien musiikillisten rakenteiden tarkasteluun, kytkeytyy se rakenteellisen tarkastelutapansa osalta myös keskeisesti kvanttifyysikko David Bohmin ”implikaatin järjestyksen” teoriassaan esittämien järjestysperiaatteiden havainnollistamiseen. Väitöskirjassa esitettävä musiikkianalyyttinen metodologia (AGM) pyrkii luomaan systemaattisen perustan erityisesti 1900-luvun alun post-tonaalisen että sitä myöhemmän sarjallisen musiikin analyysille.

Jaa rakkaimpiesi kanssa

Muut katsoivat myös näitä tuotteita